خریدهای بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان در سراسر ایران شامل ارسال رایگان می شود.

لیست تخفیفات تابستان ۹۹
خریدهای بالای ۱۰۰ هزارتومان ۳%باکوپن تخفیف:kbs100
خریدهای بالای۱۵۰هزار تومان ۵%باکوپن تخفیف:kbs150
خریدهای بالای ۲۰۰هزارتومان۷%با کوپن تخفیف:kbs200

Call Now Button